DE GUASHA STORY

 

 

Laat mij iets over de achtergrond van mijn vrouw MeiMei vertellen. Om te beginnen is het kenmerkend voor haar bescheidenheid, dat zij pas na 12 jaar succesvolle arbeid met GUASHA iets over haar achtergrond wilde loslaten.

MeiMei heeft namelijk zoveelte bieden! Zij kwam in 1990 vanuit China naar Nederland om hier af te studeren als doctorandus (drs) sociologie in de "regionale ontwikkeling" met grote belangstelling voor de medische epidemiologie. In 1992 studeeerde zij met succes af. Rond dezelfde tijd leerde zij haar huidige echtgenoot kennen.

De natuurgeneeskunde wekte grote belangstelling bij haar. Het sloot aan bij haar reeds bestaande interesse voor de Traditionele Chinese Geneeskunde, waarin zij in China haar eerste basiscursus gevolgd had. Niet zo verwonderlijk dat zij vervolgens slaagde in haar opleiding "natuurgeneeskunde/stroomsysteemtherapie" (1993).

Met deze expertise vertrokken haar echtgenoot en zij voor een jaar naar Madeira om daar in een 5-sterren hotel een nieuw gezondheidscentrum op te zetten. Zij deed dit met groot �lan. Zij ontwikkelde niet alleen het kuurprogramma, maar behandelde geheel zelfstandig de vaak veeleisende gasten. Dieet, ooracupunctuur, moxa en massage waren haar favoriete methoden.

Terug in Nederland woonde zij noodgedwongen op verschillende plaatsen, dit vanwege electrostressklachten van haar man. Eerst een jaar in Well, Noord-Limburg, toen in Norg, Drente, vervolgens in de Randstad. Samen besloten zij tot een reis naar Azi�, dit om zich verder te verdiepen in de Traditionele Chinese Geneeskunde. Bij "toeval" stuitte zij op een voor haar nieuwe, maar in feite zeer oude therapie: GUASHA (1996)

Via Portugal en met een subsidie van de Rabobank Foundation belandde zij in Curitiba, een 2 miljoenenstad in Brazili� om daar een half jaar in een armenziekenhuis te werken (Hospital "Erasmo de Roterdam!"). Spoedig bracht zij de GUASHAtherapie in praktijk, vooral met betrekking tot hoge bloeddruk, Brazili�'s grootste gezondheidsprobleem. De resultaten waren verbazingwekkend.

Dusdanig, dat de stadsautoriteiten aandrongen op een cursus "Stroomsysteemtherapie" voor de directeuren van haar "Secretaria's" (Gezondheid, Jeugd- en Ouderenzorg, Sport, Landbouw, Stadsplanning etc.), dit onder auspici�n van het WHO Healthy Cities initiatief. Het mondde uit in een ontwerp voor een speciaal hogebloeddrukproject voor een van de wijken van de stad.*

* Gepubliceerd in Han M.Stiekema "Flow System Therapy"

Logisch, dat zij deze therapie verder ontwikkelde toen zij eenmaal terug in Nederland was (1998). Kenmerkend voor de hoge genezingsscore is het feit, dat zij spoedig de andere TCM methoden kon laten vallen. Uiteindelijk bleef over de "gouden driehoek", de combinatie van GUASHA, voeding/dieet en lichaams(darm)reiniging cq ontgifting.

Al gauw kon haar echtgenoot, onder wiens supervisie zij tot op vandaag werkt, haar grotendeels zelfstandig laten werken. Haar inzet, toewijding, vlijt en effectiviteit waren (zijn) bewonderenswaardig. Voeg toe haar beminnelijkheid, kundigheid en de reeds genoemde bescheidenheid....en het zal niemand verbazen dat zij in korte tijd bij een toenemende groep van patienten geliefd was (is).

Sommigen denken wellicht, dat GUASHA slechts een simpele schraaptherapie is. Van de ene kant is dit ook zo. Van de andere kant is het een therapie, die nooit uitgeleerd is. Ik zie MeiMei altijd maar weer verdergaan in haar research en studies. Boven alle anderen heeft zij het grote voordeel, dat zij directe toegang tot de Chinese bronnen heeft. Elke keer dat zij in China is, doet zij weer nieuwe inspiratie op.

Haar kennis van cultuur en taal dragen wezenlijk tot de kwaliteit van haar werk bij. De Chinese taal is geheel anders geconstrueerd dan de onze. Vertalingen zijn daarom vaak gebrekkig of ronduit verdraaid. MeiMei is daarentegen in staat om de exacte betekenis van een begrip over te dragen.

Niet verwonderlijk, dat zij op een gegeven moment (1999) ook cursussen begon te geven. Immers, GUASHA leent zich uitstekend voor zowel preventie en zelfhulp ("dagcursus"), de behandeling van eenvoudige (pijn)klachten ("basiscursus") en vervolgens voor chronische stoornissen van allerlei aard ("vervolgcursus"). Als GUASHAlerares is zij in Nederland toonaangevend met totnutoe ongeveer 400 dagcursisten, meer dan 500 basiscursisten en 100 mensen die haar vervolgcursus hebben gedaan.*

* Alles als onderdeel van Han M.Stiekema's praktijk "Optimaal Vitaal", die sinds 1972 preventie, zelfhulp en therapie integreert.

Dat dit gesignaleerd werd, getuigen haar vele interviews cq artikelen in verschillende (gerenommeerde) bladen, onder andere "Beter", "ParaVisie", "Haagse Post", "Kinesiologie", "Beyond Medicine", "Zin-Gezond", "China Nu", "Connection" (Duitsland) en de "Diario de Navarra" (Spanje), "bekroond" met een TV optreden op RTL-4. Voeg daarbij haar talloze lezingen voor de verschillende beroepsverenigingen: Shiatsu, Reiki, Anbos en Kinesiologie en men krijgt een indruk van de inzet van een vrouw, die de gezondheidszorg in Nederland ter harte gaat*. Het verbaast ook niet, dat zij in het boek "Krachtige Karakters" vermeld staat (in groot interview) als een van de meest succesvolle Chinees-Nederlandse vrouwen. (ISBN 9789090256689)

* Gezien haar korte tijd van inburgering - ook nog eens met zoveel onderbrekingen - is dit uniek!

Hoogtepunt in haar carri�re was haar viermaandelijks verblijf in Estella, Spanje, waar zij samen met haar man kostenloos pijnklachten van pelgrims op de Camino de Compostela behandelde. Hier werd de kracht van GUASHA wel heel duidelijk. Nek-, schouder-, rug-, knie- en enkelklachten verdwenen als sneeuw voor de zon, vaak in minder dan 10-20 minuten!

Talloze pelgrims wilden meer weten over deze "wonderbaarlijke" therapie, hetgeen resulteerde in aanvragen uit verschillende landen om daar cursussen te geven. Pas nadat haar eigen studenten in Nederland meer aandrongen om haar werk te structureren, begon zij na te denken over een aanvullende vorm. Het werd het "MeiHan Institute of Chinese Guasha Therapy"), de nieuwe paraplu voor haar binnen- en buitenlandse werk.

Al met al heeft MeiMei nu de stap gezet die zij al veel eerder had moeten zetten, namelijk zichzelf op grote schaal bekendmaken. Zij is een factor van gewicht als het gaat om GUASHAtherapie, dit zowel in binnen- alsook in het buitenland. Onlangs maakte zij zich terecht bekend als "Chinese Guasha Master". Nu maar hopen, dat zij en haar studenten de GUASHA -  verder verbreid gaat worden, dit ten bate van nog veel te veel lijdende mensen.

Haar bewonderende echtgenoot,

Han M.Stiekema, med. drs (2008)

Terug

 

� Copyright 1996-2018 by Han M. Stiekema & MeiMei Yu. Alle rechten voorbehouden. Last updating 03/02/18

 

jade-classic.gif (10576 bytes)

guasha-4.jpg (9967 bytes)

Guasha

MEIMEI NODIGT AL HAAR CURSISTEN UIT OM HUN NAAM, PRAKTIJKNAAM, LOGO, ADRES, WEBSITE, E-MAIL en TELEFOONNUMMER AAN HAAR DOOR TE GEVEN. JE ACTIVITEITEN WORDEN DAN OP ONZE PAGINA "THERAPEUTENINDEX" VERMELD, ZODAT JE CLIENTENKRING JE GEMAKKELIJKER KAN VINDEN.

E-MAIL MEIMEI OP: info@meihan-guasha.nl