Oorzaken van RSI
door Han M.Stiekema, arts

Over de oorzaken van RSI hoeft men niet in het duister te tasten. Ofschoon een heleboel nog niet echt duidelijk is, kan er best wel een poging worden gedaan. Op zijn minst kan er een opsomming worden gegeven van wat in de verschillende disciplines is uitgewerkt. Zie mij dus maar even als een encyclopedist. Het vruchtbaarste is om verschillende invalshoeken onder elkaar te zetten, zodat er voor iedereen een begrijpelijk overzicht ontstaat.

1. Spiritueel/mentaal

De gewone bewustzijnstoestand van mensen is, dat zij voortdurend op sleeptouw worden genomen door wat er in hen omgaat: gedachten, emoties en verlangens. Het Nederlands zegt het heel mooi: "ik ben IN gedachten". De gedachten zijn sterker dan jezelf, ze trekken je voortdurend uit je midden, ZONDER DAT JE DIT IN DE GATEN HEBT. Je bent je daarom niet eens bewust dat je een midden hebt. Vraag je iemand naar zijn/haar ware identiteit en men zal je verdwaast aanstaren: "hoezo ware ik?" Dit voortdurend uit je centrum getrokken worden snijd je af van je innerlijke Bron, dusdanig, dat de "voedingslijn wordt doorgesneden", de energiebalans voortdurend naar de negatieve kant doorslaat. Het mentale staat daarom gelijk met energieverlies. Vandaar dat "in je hoofd zitten", (extreem) werken met je hoofd, werk- en tijdsdruk vroeger of later stress en burn-out ten gevolge heeft. 

Het probleem met de computer is nu, dat bovengenoemde "zuigkracht" honderdvoudig wordt versterkt. Het scherm heeft een veel sterkere energetische lading dan je eigen gedachten, zodat je permanent "uit jezelf getrokken wordt". Het gaat vaak in fasen. In de eerste fase is er de opwinding van nieuwe informatie, de nieuwe mogelijkheden en de resultaten. Deze psychische prikkeling doet de energiebalans vooralsnog naar de positieve kant doorslaan. Afhankelijk van je psychisch-lichamelijke constellatie (vitaliteit) duurt deze fase verschillend lang. Door de "euforie" heb je echter niet in de gaten, dat er tegelijkertijd ook een energielek is. Deze is sluipend, tot het op een punt komt, dat - vaak mede door andere oorzaken als ongezond leven, weinig slaap etc. - er "plotseling" een omslag naar negatief plaatsvindt. De zuigkracht van de computer heeft het definitief gewonnen van de mogelijkheid "bij jezelf te blijven". Dit feit wordt echter niet onderkend. Je gaat dus gewoon door, hopende dat het wel over zal gaan. Op den duur gaat het echter steeds verder bergafwaarts. Je blijft mat, je energieniveau permanent op een laag pitje, uitmondend in chronische lusteloosheid, moeheid, innerlijke "leegheid", kouwelijkheid, depressie en slapeloosheid. Er is dus een algemene zwaktetoestand, een permanent ("gefixeerd") laag energieniveau ontstaan. Tegen deze achtergrond is het logisch, dat wanneer een onderdeel (hand, arm, schouder) dan nog eens extra sterk belast wordt, er (tevens) plaatselijke problemen ontstaan.

Dat de centrale factor een grote rol speelt, getuigen onderzoekingen naar de inwerking
van electro-magnetische velden op de hersenen. Reeds na 2 seconden (...) zijn er
onfysiologische patronen in het EEG vast te stellen. 

         

2. Energetisch

Er worden verwoede pogingen gedaan om het RSI-probleem toch vooral te beperken tot "mechanische oorzaken": het "repetitive strain syndroom". Het zou allemaal op verkeerde bewegingen en eenzijdige belasting terug te voeren zijn. Oplossingen worden dan vrijwel uitsluitend gezocht in houdingsfysiologie, ergometrie, oefeningen, correcties en aanpassingen. Dat dit op zijn zachtst gezegd maar zeer ten dele helpt, wordt in toenemende mate duidelijk. Het is terug te voeren op het "wat men niet wil zien, bestaat niet" mechanisme. De grote belangen die ermee verweven zijn, spelen een overheersende rol. Niemand die bij de "mechanische theorie" zich bijvoorbeeld afvraagt, waarom secretaresses uit het voor-electronische tijdperk geen RSI hadden (wel nek- en schouderpijn). Terwijl de mechanische belasting van een schrijfmachine vergeleken met het soepele toetsenbord van de PC veel groter is!

Het verschil met vroeger is het electro-magnetische wisselveld van de computer. Pas nadat zij op de markt waren ontstond RSI. Hierover kan geen enkele twijfel bestaan. En er zijn genoeg serieuze overwegingen voorhanden die deze relatie verder kunnen verklaren. Daarvoor moeten we een uitstapje maken naar de bio-electriciteit van het lichaam. Iedere cel heeft een celmembraan die electrisch geladen is: 40-90 mV. Deze lading is uiterst kwetsbar en labiel. Dat wil zeggen, dat prikkels (vooral van buitenaf) gemakkelijk ontladingen kunnen veroorzaken. In zo'n geval stroomt het kalium in de cel naar buiten, terwijl natrium naar binnen stroomt. Het gevolg is dat de cel zijn lading verliest, depolariseert.Is de prikkel zwak, middelsterk of kortdurend, dan herstelt de cel door zijn eigen regeneratief vermogen. Is hij echter overmatig en chronisch, dan kan de gedepolariseerde celmembraan deze uit eigen kracht niet meer opbouwen. De toestand van permanente depolarisatie is de oorzaak van de pijn, het centrale kenmerk van RSI. Het effect van de prikkel is bovendien afhankelijk van de zogenaamde "vegetatieve uitgangspositie", de toestand van het regulerende vegetatieve zenuwstelsel. Is deze verzwakt, geblokkeerd of star, dan kan ook deze instantie het perifere gebied niet meer herstellen. Integendeel, door zijn zwakte zet de pathologische prikkel zich in het "vegetatieve geheugen" vast, waardoor deze in stilte verder werkt. De combinatie van (bovengenoemde) centrale inwerking (op het gehele zenuwstelsel) en die op de periferie (hand-, arm-, schouderstoornissen) is dus een zeer noodlottige. Zij versterken elkaar over en weer. Als de druppel - vaak door aanvullende oorzaken - dan de emmer doet overlopen, ontstaat het recidief. Het is tevens de oorzaak van het feit, dat RSI patienten, nadat zij door bijvoorbeeld een rustkuur waren hersteld, onmiddellijk opnieuw klachten krijgen, zo gauw zij weer achter het toetsenbord zitten.

Dat de computer een directe inwerking heeft op het vegetatieve zenuwstelsel, getuigt
bijvoorbeeld het aantal toenemende maag- en buikklachten: maagpijn, misselijkheid,
opgeblazenheid, diarrhee of obstipatie, klachten die na het stoppen met
computerwerk vanzelf weer verdwijnen.

3. Stofwisseling       

De effecten op de (locale) stofwisseling van bovenstaande ontsporing zijn veelzijdig. De inzichten van een aantal onderzoekers, met name prof. A. Pischinger zijn daarbij doorslaggevend. De laatste stelt, dat er een "grondweefsel" - noemt het cement - in ons lichaam bestaat, waarin alle organen en functies in zijn ingebed. Neem je dat weefsel nader onder de loep, dan blijkt het te bestaan uit het weke bindweefsel, het interstitiŽle vocht, de lymfekanalen, de bindweefsel(immuun)cellen (RES), de uiteinden van kleinste zenuwen (verbonden met het vegetativum) en de capillairen (haarvaatjes) van de bloedsomloop. Je kunt het voorstellen als een soort oersoep, een pudding waarin alle vitale functies hun wortels hebben. Dit weefsel bevindt zich (uiteraard) ook in de hand, de arm en de schouder. De voortdurende overmaat aan prikkels van het electro-magnetisch veld werken zich op verschillende manieren op deze soep uit.

In de eerste plaats lopen de kleinste zenuwuiteinden en capillairen parallel aan elkaar. De eerste omwikkelen de tweede als een fijnmazig net: het neuro-reticulum. Elke overmatig sterke impuls heeft via het zenuwnet zijn chronische inwerking op de bloedvaten. O.a. via het mechanisme van resonantie. Er bestaat nu een regel, die zegt, dat zwakke prikkels vasoconstrictie (samentrekking), middelsterke prikkels vasoconstrictie en vervolgens -dilatatie (vaatverwijding) en zeer sterke prikkels vaatverlamming veroorzaken.Gevolg: acht uur per dag achter de computer zitten heeft - door de inwerking van de straling - zijn onmiddellijke consequenties voor de bloedsomloop: o.a. verhindering c.q. vertraging. De klachten die je ervan krijgt zijn koude handen (armen of/en schouder), iedere RSI patient welbekend. Het gevolg hiervan is veelzijdig. De eerste is de uitwerking op de stroom voedingsstoffen van het bloed naar de cel en die van de afvalstoffen van de cel terug naar het bloed (of/en het lymfestelsel).

Bovenste plaatje:
voedingsstoffen door de poriŽn van de bloedvaatwand en het weke bindweefsel naar de cellen.

Onderste plaatje:
door verdikte basaalmembraan (eiwitoverconsumptie), verstopping van de  poriŽn (o.a. depolarisatie door electro-magnetische straling) en verslakking van het bindweefsel verminderde toevoer van voedingsstoffen naar de cel. 

bloedvaatwand

Zoals bovenstaand plaatje laat zien, moeten de voedingsstoffen uit de capillairen de poriŽn in de zgn. basaalmembraan (capillairwand) passeren, om - via de soep van het interstitieel weefselvocht - de cel te kunnen bereiken. Door de depolarisatie verliezen de poriŽn echter hun spankracht en vallen dicht. Gevolg is dat zowel de voeding- alsook de afvalstroom stagneert. Terwijl de cel tekorten krijgt, hopen zich tegelijkertijd afvalstoffen op. Het is deze combinatie van deficiŽntie enerzijds en "verslakking" anderzijds, dat processen al gauw uit de hand gaan lopen. De straling werkt zich namelijk niet alleen op het bindweefsel, maar ook direct op de cellen uit. Het centrale fenomeen van electro-magnetische inwerking was immers depolarisatie van de celmembraan. Door de permanente ontlading vallen de "sites" dicht, waardoor de kalium/natriumpomp stil komt te liggen. Calcium - essentieel voor de instandhouding van de eiwitstructuur en de doorgankelijkheid van de membraan - stroomt uit, waardoor de structuur in verval raakt, degenereert. Zuurstof kan niet meer tot de cel doordringen. Voordat je het in de gaten hebt ontstaat er een ("nucleaire") kettingreactie, waardoor de cel in een complete chaos geraakt. Vrije radicalen spelen daarbij een grote rol. Niet-afgebouwd materiaal hoopt zich op bij de celmembranen, dat een permanente irritatie op de omgeving uitoefent. Een potentiaalverschil ontstaat, samen met de vorming van een (rondcellen) infiltraat, in gewone woorden: een chronische ontsteking. Daar komt dan nog de inwerking op de spiercellen bij. Chronische overprikkeling leidt hier tot permanente spierspanning. Deze werkt zich op zijn beurt uit op de doorbloeding (deze vermindert), waardoor een vicieuze cirkel ontstaat. Aangezien de prikkels via het zenuwstelsel ook naar de grensstreng van het ruggemerg gaan, kunnen er in hetzelfde segment "plotseling" andere groepen spiervezels betrokken raken. Zodat het "vuurtje zich vanzelf uitbreidt". Vier bekende hoofdfenomenen van RSI zijn nu naar voren gekomen: pijn, stoornissen in de bloedsomloop, de chronische ontsteking van het bindweefsel en de stijfheid. Het blijkt, dat de ernst ervan verder afhankelijk is van de volgende factoren.

Cruciaal is de vaststelling dat zwakke, niet-thermische electro-magnetische inwerking de
(mede)veroorzaker is van RSI en aanverwante stoornissen (EMF, ME). Het ligt ver
beneden de grenswaarde voor de "schadelijke hitte-inwerking"
zoals die nog overal gehanteerd wordt.

4. Leefstijl & Omgeving

De meeste mensen die bij ons in de praktijk komen, blijken al een graad van verslakking c.q. verzuring te hebben. Dit is toe te schrijven aan leefstijlfactoren. Vooral de overconsumptie van dierlijk eiwit (vlees, vis en eieren), het drinken van koffie en thee, het onvoldoende drinken van gezonde dranken (water, sappen, kruidenthee's), het niet of onvoldoende zweten, een trage bloedsomloop (gebrek aan lichaamsbeweging) en soms blokkaden aan de wervels zijn hier debet aan. Deze toestand laat zich door een eenvoudig gezondheidsprogramma gemakkelijk verbeteren 1). RSI patienten kunnen merken, dat hierdoor reeds een aanmerkelijke verbetering van hun klachten kan optreden. Oververzuring en verslakking hebben een directe relatie met verhoging c.q. fixatie van de sympaticotonus, doorbloedingsstoornissen, chronische ontsteking, spierspanning en dus pijn. Het is o.a. de verklaring waarom sommigen wel (snel) RSI krijgen en anderen niet (of later).

1) Zie Persoonlijk Gezondheidsplan.

Niet onvermeld mag de rol van het amalgaam en ander metaal in de mond blijven. Door electro-magnetische inwerking ioniseert het amalgaam sterker dan normaal, waardoor metalen, o.a. kwik verhoogd in de bloedsomloop belandt. Het effect op de capillairen is vasoconstrictie, met alle (bovengenoemde) gevolgen van dien. Het is een factor, die hogelijk onderschat wordt. Helaas is vervanging door ander metaal (goud) hier geen oplossing. Alle metalen werken namelijk als een antenne bij de opvang van het electro-magnetisch veld. Het komt niet zelden voor dat er potentialen vergelijkbaar met die van krachtige batterijen worden gemeten. De permanent verhoogde statische electriciteit is schadelijk voor de nabijgelegen regelsystemen, hersen- c.q. lichaamsfuncties, het heet daarom ook focale stress. Afhankelijk van de weerstand en de conditie van de feedbacksystemen kunnen er ook grotere lichaamsgebieden betrokken raken (lichaamsquadranten, -helften).

Wat weinigen beseffen is, dat (dus) ook sieraden en brillen eenzelfde electrostatische werking kunnen hebben. Bij brillen wordt soms een waarde van boven 2000 Volt! gemeten, terwijl de grenswaarde van de oppervlaktespanning op 500 Volt is vastgelegd. De samenhang met droge ogen en mond, branderige ogen, ontstekingen, hoofdpijn, concentratie- of/en gezichtsstoornissen kan natuurlijk toevallig zijn (...). Synthetische kleding is in dit verband ook niet onschuldig. Er zijn inmiddels talloze mensen, die met hun polyamide jakje wel, maar met katoenen hesje geen klachten vertonen.

Factoren op de werkvloer zoals electrostatische materialen (synthetische vloer/tapijt!), waardoor de lichaamselectriciteit niet kan afvloeien, mogen natuurlijk ook niet onvermeld blijven (naast plastic schoenen!). Een lichaam moet geaard zijn, om zijn electrische balans te kunnen handhaven. Een neonlicht (laag) boven je hoofd is ook een bron van bezorgdheid. Het straalt vaak sterke electrische en magnetische wisselvelden uit. Hun stralingsfrequentie is zo hoog, dat deze bij mens en dier stress veroorzaakt. Uit een info voor veehouders: "Neonlampen worden doorgaans aan het normale net aangesloten. Dit kan echter bij een aantal diersoorten onrust c.q. vegetatieve zenuwstoornissen veroorzaken." (W.Maes).

Epiloog

Uit de amerikaanse RSI website vernemen we: "De oorzaken van RSI zijn controversieel. Terwijl iedere RSI patient weet, dat een stressige dag de symptomen verergert, eenvoudigweg omdat spieren worden aangespannen en daardoor pijn optreedt, zit RSI "niet alleen tussen de oren". De verbreiding van RSI op de werkplek kan natuurlijk verergerd worden door angst vanaf het moment, dat er een aantal anderen RSI krijgt, maar angst is niet de enige verklaring. RSI ontstaat daarentegen door een combinatie van factoren, zoals lichamelijke fitness, spierspanning, individuele werkgewoonten, stress, lange werkuren, het ontbreken van pauzen, slechte ergonomie en lichaamshouding".

Ja, zeker het is niet onwaar door wat er staat, maar door wat er weggelaten is. Het is slechts een deel van het verhaal. Die leemte is nu door ons verhaal hopelijk een beetje opgevuld. Het verklaart tevens de logica van onze combinatiebehandeling. Terwijl de reguliere aanpak bovenstaande factoren behartigt, zetten wij de (unieke) guasha therapie in voor repolarisatie van celmembraan, verbetering van de doorbloeding, ontzuring, ontslakking c.q. ontgifting van de weefsels, verbetering van de zuurstof-utilisatie, stimulering van het immuunsysteem, ontstressing, reflexzone en meridiaan (energetische) therapie, alles in EEN behandeling. Samen met de spirituele (zie hoofdstukje 1), leefstijl- en werkplekadviezen proberen wij U zo goed mogelijk van dienst te zijn. Van harte beterschap gewenst!  

 

TERUG

OPTIMAAL VITAALģ /CHINESE GUASHATHERAPIE
Praktijk voor RSI, pijnsyndromen, nieuwe risico's, chronische stoornissen
Praktijk Optimaal Vitaal & Guashatherapie | RSI, ME en aanverwante klachten  | Oorzaken van RSI | Guashabehandeling bij rheuma
Fytotherapeutische pijnbehandeling | Stroomsysteem en optimale vitaliteit

MeiHan Institute Opleidingen en cursussen
Opleidingen Chinese Guasha Therapie | Dagcursus Guasha: zelfhulp en preventieNieuwe Guasha Techniek uit China
Guasha nascholing- terugkomdag | Chinese Oogdiagnostiek en Guashatherapie   | Integrale Chinese handdiagnose | . Mini-Cursus Reiniging | Chinese voedings- en kookcursus | Chinese Gezichtsdiagnostiek en Guashatherapie

INTEGRALE COACHING van burn-out
Stress, Burn-out en Regeneratie |
Lichamelijk: Het Persoonlijke Gezondheidsplan | Psychologisch:
Emotionele zelf-integratie
|
Spiritueel: Initiatische Zijnstherapie Relationeel/sociaal: Intensieve Vasten-reinigingskuur

Referenties / Persberichten / Feedback
Interview in tijdschrift Beter | Artikel in Connection | Boekbespreking: Flow System Therapy | Feedback

Agenda | Links

Deze website: http://home.wanadoo.nl/guasha is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het mag niet worden aangewend voor geldelijk gewin, commerciŽle doeleinden, uitgaven of publicaties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt door middel van druk, opslag, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

2000 © Copyright by Han M. Stiekema, arts. Alle rechten voorbehouden.
Last update: 09/10/05