Boekbespreking
 

 

DE OPZIENBARENDE ONTDEKKINGEN
van
Han M.Stiekema, arts

FLOW SYSTEM THERAPY
ISBN 90-70525-32-2. 216 p., 6 diagrams, 10 illustr.,
PIP Press,1999, Amsterdam, NL

Gezondheid en ziekte hebben een gemeenschappelijke noemer: het "stroomsysteem",
Het kan worden gedefinieerd als het dynamische evenwicht tussen opname, verwerking en afgifte van respectievelijk voeding, water, zuurstof, afvalproducten en gifstoffen,
Dit wordt onderverdeeld in zeven stadia: landbouw/voeding, vertering, bloedsomloop, verbranding, assimilatie, ontgifting en uitscheiding,
Door oorzaken van binnenuit en buitenaf zijn deze basisfuncties bij de meeste mensen ontregeld, met als gevolg „secundaire stoornissen",
In plaats van het behandelen van "specifieke ziekten", leiden onderzoek, diagnose en therapie van deze basis-stofwisselingsfuncties naar optimaal welzijn,
Het stroomsysteem: verrassend nieuwe inzichten, een weelde aan effectieve methoden.

DIE HET AANGEZICHT VAN DE GENEESKUNDE VERANDEREN

Medische systeemtheorie als haar wetenschappelijk fundament,
Waarbij wetenschap, geneeskunde, psychologie, spiritualiteit, het milieu en de maatschappij nauw met elkaar verbonden zijn,
MESS: Multi Etiological Sumtotal Syndrome als het revolutionaire etiologische model voor welvaarts- en technologieverbonden ziekten,
Vroegdiagnostiek, voorzorgsgeneeskunde en therapeutische oplossingen voor grootschalige dreigingen van de zgn „nieuwe risico’s": het somtotaal aan allergieŽn, ME, OPS, RSI, EMF, fibromyalgie, immuundeficienties en andere,
De Nieuwe Gezondheidszorg gebaseerd op de drie concentrische cirkels (echelons) van zelfzorg, biologische en technologische geneeskunde,
Fundamentele oplossingen voor de sleutelproblemen van de gezondheidszorg: enorme kostenverlagingen, een gezondheidheids- in plaats van een ziektegeorienteerde gezondheidszorg, nieuwe opties voor de ziekteonkostenverzekering met integratie van voorzorg en risicodekking, aantrekkelijke werk voor gezondheidszorgwerkers en een nieuwe aanpak van het ziekteverzuim,
Een positieve interactie tussen gezondheid en milieu en bijdrage voor de gezondheidszorgproblemen van de "Derde Wereld".

MET NIEUWE VOORUITZICHTEN VOOR WELZIJN EN GENEZING VOOR EEN IEDER

Je gezondheid in eigen hand nemen,
De beschikking over een eenvoudige, effectieve, goedkope en doorzichtige gezondheidszorg
Het vooruitzicht op optimaal gezond-zijn, samen met effectieve behandeling van (chronische, wel-vaarts)ziekten, waarvoor het bestaande systeem geen adequate oplossing heeft,
Optimaal welzijn voor mensen van alle rangen en standen, arm en rijk, jong en oud,
Optie van drastische verlaging van de ziekenfonds- cq verzekeringspremie,
Gezondheidsopvoeding op grote schaal, o.a. voor de wijk, de scholen, instituten en universiteiten,
Een gezonde geest in een gezond lichaam in een gezonde samenleving.

LEEST U IN HET HANDBOEK GEZONDHEID:

Han M. Stiekema, arts „FLOW SYSTEM THERAPY", ISBN 90-70525-23-2. 1998 PIP Press, Amsterdam, 216 pag., 6 tabellen, 10 afbeeldingen, 183 zelfhulpmethoden. In het Engels. Het boek wordt U toegestuurd na ontvangst van 30,00 of een veelvoud op ABN/AMRO nr. 56.23.30.127 tnv H.Stiekema te Bunnik met vermelding van de code FST, het aantal gewenste exemplaren, Uw naam, adres, code en woonplaats.

NB De eenvoudige uitgave "Stroomsysteem en Optimale Vitaliteit" is te verkrijgen:
15. Niet in de boekhandel verkrijgbaar.

TERUG

OPTIMAAL VITAALģ /CHINESE GUASHATHERAPIE
Praktijk voor RSI, pijnsyndromen, nieuwe risico's, chronische stoornissen
Praktijk Optimaal Vitaal & Guashatherapie | RSI, ME en aanverwante klachten  | Oorzaken van RSI | Guashabehandeling bij rheuma
Fytotherapeutische pijnbehandeling | Stroomsysteem en optimale vitaliteit

MeiHan Institute Opleidingen en cursussen
Opleidingen Chinese Guasha Therapie | Dagcursus Guasha: zelfhulp en preventieNieuwe Guasha Techniek uit China
Guasha nascholing- terugkomdag | Chinese Oogdiagnostiek en Guashatherapie   | Integrale Chinese handdiagnose | . Mini-Cursus Reiniging | Chinese voedings- en kookcursus | Chinese Gezichtsdiagnostiek en Guashatherapie

INTEGRALE COACHING van burn-out
Stress, Burn-out en Regeneratie |
Lichamelijk: Het Persoonlijke Gezondheidsplan | Psychologisch:
Emotionele zelf-integratie
|
Spiritueel: Initiatische Zijnstherapie Relationeel/sociaal: Intensieve Vasten-reinigingskuur

Referenties / Persberichten / Feedback
Interview in tijdschrift Beter | Artikel in Connection | Boekbespreking: Flow System Therapy | Feedback

Agenda | Links

Deze website: http://home.wanadoo.nl/guasha is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het mag niet worden aangewend voor geldelijk gewin, commerciŽle doeleinden, uitgaven of publicaties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt door middel van druk, opslag, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

1999-2005 © Copyright by Han M. Stiekema, arts. Alle rechten voorbehouden.
Last update: 15/10/09Flow system
therapy: balancing
input, processing and output

The main risk factor is a deregulated flow system. The socalled "risk factors" - too high cholesterol etc. - are only secondary

 

Nausea is not a symptom of migraine, but migraine is a symptom of nausea (indigestion)

  Cover: Flow System Therapy

  Through working with the flow system my patients and I become friends

Quite a few people become so skilled in managing their own health, that they start helping others

 

Flow system therapy has turned my life upside down. Without it - I am sure - I wouldn't have continued my medical career

 

Sixty percent of all "civilization-related" disorders can be improved e.g. cured by nutrition,   inner body cleansing and fitness (...) or was
it more?

 

Premature ageing
is to suffocate in
your own waste