Studiedag Stroomsysteemtherapie
met Han M. Stiekema, arts

Het stroomsysteem omvat de dagelijkse opname, verwerking en uitscheiding van voeding, water, lucht en (helaas grote hoeveelheden) gifstoffen. Het is ons interne milieu. Met dit systeem zijn we direkt ingeschakeld in de grote samenhang van de natuur.

Deze stroom (aan voeding, water, lucht, gifstoffen) begint bij ons milieu en de landbouw. Zij belandt vervolgens via hetzij levensmiddelenindustrie of (gezonde) voedingswinkel en keuken op ons bord om gegeten en verteerd te worden worden. Vervolgens wordt alles opgenomen in de darm; getransporteerd door de bloedsomloop en via het weke bindweefsel opgenomen in de cel. Aldaar wordt verbrand (energieproductie) en geassimileerd (bouwstenen voor de regeneratie van de cel), waarna de (zure) afvalstoffen door de cel weer aan het weke bindweefsel worden afgegeven. Hierna vindt ontgifting plaats door het bindweefsel en de nieren (en in een eerder stadium door de lever en lymfesysteem); waarna opname en transport door de bloedsomloop en uitscheiding via longen, de nieren, de darm, de huid, de slijmvliezen en de menstruatie. Uiteindelijk wordt alles weer teruggegeven aan het milieu. Op het stofwisselingsnivo KUNNEN WE GEZONDHEID DEFINIEREN ALS HET DYNAMISCH EVENWICHT TUSSEN OPNAME, VERWERKING EN AFGIFTE VAN STOFFEN.

De meesten van ons hebben echter een ontregelde stofwisseling. De opname is (vaak veel) te hoog - we eten vaak twee of drie keer te veel, zoveel dat de vertering en de stofwisseling dit op den duur niet meer aankunnen - we drinken veel te weinig (met daardoor een slechte doorspoeling van het stroomsysteem); we verbranden en assimileren slecht (zittende leefwijze, stress, onderdrukking van de koorts en een tekort aan vitaminen, mineralen en sporenelementen) en hebben eveneens een slechte ontgifting en uitscheiding met (vaak) ophopingen van afvalstoffen in ons lichaam. De meest alarmerende uitingen daarvan zijn de snel toenemende voedselintolerantie en de chemicaliŽnallergie, het verschuiven van chronische ziekten naar steeds jeugdiger leeftijd, de dramatische toename van weerstandszwakte, kanker, dementie en de onvruchtbaarheid. EEN ONTREGELD STROOMSYSTEEM IS DE GEMEENSCHAPPELIJKE NOEMER VAN DE MEESTE (CHRONISCHE) ZIEKTEN.

Het stroomsysteem wordt onderverdeeld in zeven stappen (fasen): voeding, vertering, transport, verbranding, assimilatie, ontgifting en uitscheiding. Door bovengenoemde oorzaken zijn op al deze niveau's veelal stoornissen cq blokkaden aanwezig. Door ieder van deze fasen te diagnostiseren en te behandelen (hetgeen bij iedereen weer anders ligt), wordt gezondheid geoptimaliseerd en ziekte "indirect" verbeterd cq genezen. Dit wordt "stroomsysteemtherapie" genoemd. Zij zou vooraf moeten gaan aan iedere andere behandeling (die dan vaker niet meer nodig blijkt te zijn). "STROOMSYSTEEMTHERAPIE" BLIJKT IN DE PRAKTIJK SAMEN TE VALLEN MET EEN GEZONDE LEEFSTIJL EN ZELFZORG. Het zou de basiskennis moeten zijn van ieder mens. Onwetendheid omtrent het stroomsysteem is daarentegen de oorzaak van onnoemelijk veel (onnodig) persoonlijk leed en ziekte, sociale onrechtvaardigheid, kosten en problemen.

Za. 6 januari 2007 (10-12.45u, 14-17u) in Amsterdam (Deurloostraat 128).
Speciale cursus cq studiedag STROOMSYSTEEM.
Kosten: € 95,- pp. Aanmelding 020-6624037

Meer informatie over het stroomsysteem vind je op: www.vitalworld.org

TERUG

Disclaimer
As a condition of use of the optimaalvitaal.myweb.nl site, the user agrees to indemnify  optimaalvitaal.myweb.nl and her publisher from and against any liabilities, expenses (including attorney's fees) and damages arising out of claims resulting from user's use of this optimaalvitaal.myweb.nl site.

Deze website: http://home.wanadoo.nl/guasha is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het mag niet worden aangewend voor geldelijk gewin, commerciŽle doeleinden, uitgaven of publicaties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt door middel van druk, opslag, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

© 1993-2006 Copyright by Han M. Stiekema. Alle rechten voorbehouden.
Last update: 17/12/06