MeiHan Institute of Chinese Guasha Therapy

Mini-Cursus Reiniging

Zondag 12 maart, 2006

PROGRAMMA

14.00-17.00 Reinigingstechnieken (als essentiele aanvulling van de guasha-behandeling), zoals vasten, darmreiniging, clysma-therapie, nierenkuur etc.

GEGEVENS:

Datum: Zondag 12 maart, 2006

Tijd: 14.00 u -17.00 u.

Plaats: Deurloostraat 128, 1078 JK Amsterdam.
Van CS tram 25, halte Scheldestraat. In Scheldestraat 1e straat rechts tot aan het eind.

Kosten: €50, contant.

Aanmelding: SVP voor 1februari 2006. tel. 020-6624037 of guasha@wanadoo.nl
NB. Minimaal 10 deelnemers(sters).

TERUG

OPTIMAAL VITAAL® /CHINESE GUASHATHERAPIE
Praktijk voor RSI, pijnsyndromen, nieuwe risico's, chronische stoornissen
Praktijk Optimaal Vitaal & Guashatherapie | RSI, ME en aanverwante klachten  | Oorzaken van RSI | Guashabehandeling bij rheuma
Fytotherapeutische pijnbehandeling | Stroomsysteem en optimale vitaliteit

MeiHan Institute Opleidingen en cursussen
Opleidingen Chinese Guasha Therapie | Dagcursus Guasha: zelfhulp en preventieNieuwe Guasha Techniek uit China
Guasha nascholing- terugkomdag | Chinese Oogdiagnostiek en Guashatherapie   | Integrale Chinese handdiagnose | . Mini-Cursus Reiniging | Chinese voedings- en kookcursus | Chinese Gezichtsdiagnostiek en Guashatherapie

INTEGRALE COACHING van burn-out
Stress, Burn-out en Regeneratie |
Lichamelijk: Het Persoonlijke Gezondheidsplan | Psychologisch:
Emotionele zelf-integratie
|
Spiritueel: Initiatische Zijnstherapie Relationeel/sociaal: Intensieve Vasten-reinigingskuur

Referenties / Persberichten / Feedback
Interview in tijdschrift Beter | Artikel in Connection | Boekbespreking: Flow System Therapy | Feedback | Artikel R.Breman in Trouw (bedrijfsvoering nieuwe stijl)

Agenda | Links

Deze website: http://home.wanadoo.nl/guasha is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het mag niet worden aangewend voor geldelijk gewin, commerciėle doeleinden, uitgaven of publicaties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt door middel van druk, opslag, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

© 2000-2005  Copyright by Han M. Stiekema
Last update: 05/02/06